19/11/2012

Tamara Zsilinszki Polaroids

Check out these gorgeous polaroids of our newcomer Tamara!